Cụm từ “How” là một cụm từ rất phổ biến trong tiếng Anh và là kiến thức trọng tâm trong chương trình tiếng Anh bậc tiểu học. Trong bài viết ngày hôm nay, Hocmai.vn Tiểu học sẽ tổng hợp 8 cách sử dụng với cụm từ “how” giúp ba mẹ và các con hiểu hơn về cách dùng cụm từ này nhé. 

KIẾN THỨC CẦN NHỚ

How + to be + Noun: Cái gì đó như thế nào?

Ví dụ 1:

How is the weather? (Thời tiết như thế nào vậy?)

Ví dụ 2:

A. How was the trip? (Chuyến đi của bạn như thế nào?)

B. It was great! (Nó thật tuyệt!)

How often: Hỏi mức độ thường xuyên của ai đó hay làm gì.

Ví dụ 3:

A: How often do they go to the theatre? (Bạn có thường xuyên đi đến nhà hát không?)

B: Once a month. (1 tháng một lần.)

How long + Trợ ĐT+ S + V?: được sử dụng để hỏi về khoảng thời gian của một hành động

Ví dụ 4:

How long does it take to get to Chicago by plane? (Đi máy bay đến Chicago mất bao lâu?)

Ví dụ 5:

How long have you worked there? (Bạn làm việc ở đây được bao lâu rồi?)

How + adjectives + Tobe? ‘How’ được kết hợp với rất nhiều tính từ các nhau để hỏi về thông tin chi tiết của một vật nào đó.

Ví dụ 6:

How deep is the river? (Con sông này sâu bao nhiêu?)

Ví dụ 7:

How wide is the platform? (Nhà ga này rộng bao nhiêu?)

How much

  • Được dùng phổ biến trong việc hỏi giá cả của bất cứ mặt hàng nào với câu hỏi

Ví dụ 8:

“How much does it cost?” (Cái đó bao nhiêu tiền)

  • Còn được sử dụng để hỏi về số lượng của danh từ không đếm được.

Ví dụ 9:

How much water is in the bucket? (Bao nhiêu nước ở trong chậu vậy?)

Ví dụ 10:

How many apples are there in the fridge? (Có bao nhiêu táo ở trong tủ lạnh?)

How about + V-ing: được dùng trong câu đề nghị

Ví dụ 11

How about having dinner with me tonight? (Thế còn việc đi ăn tối với tôi tối nay thì sao?)

How do you + V: được sử dụng để hỏi về cách thức làm một việc gì đó.

Ví dụ 12:

How do you cook this meal? (Nấu cái món này như thế nào vậy?)

How do you do: đây là một cách thức chào hỏi trong tiếng Anh. Nó chỉ được sử dụng khi bạn gặp ai đó lần đầu tiên.

Học thêm nhiều bài giảng tiếng Anh hơn tại: