Học và thực hành liên tục chính là cách hiệu quả nhất để các con ghi nhớ lâu và hiểu sâu kiến thức. Vì vậy, trong lộ trình HỌC - ÔN - Luyện - Kiểm tra, bước kiểm tra đánh giá được các thầy cô chú trọng xây dựng để ba mẹ có thể hỗ trợ cũng như các con tự đánh giá được những kiến thức đã học được sau chương trình học. 

Về bài tập tự luyện

Các con sẽ được đánh giá kết thúc các nội dung theo từng tuần, theo từng chủ đề giúp nhìn nhận lại quá trình học để điều chỉnh cho giai đoạn học tiếp theo.

  • Dưới mỗi bài học đều có các bài tập tự luyện dưới dạng tự luận hoặc trắc nghiệm tùy vào từng nội dung học

  • Bài tập tự luyện được thiết kế phù hợp với bài học để học sinh “ngay sau khi học video” có thể vận dụng kiến thức vừa học, kiểm tra khả năng tiếp thu bài của mình

  • Tùy vào từng môn học số lượng câu hỏi được thiết kế phù hợp từ 5 - 10 câu hỏi để học sinh dễ dàng trải nghiệm và hoàn thành.

Về bài kiểm tra định kì

  • Bài kiểm tra định kỳ là nội dung kiểm tra tổng hợp kiến thức của học sinh sau 1 - 1 vài tuần học hoặc sau một số chủ đề học tập

  • Bài kiểm tra định kỳ là công cụ đánh giá quá trình học, căn cứ vào đó ba mẹ định hướng cho học sinh các nội dung cần phải tập trung trong giai đoạn tiếp theo 

  • Số lượng của mỗi bài kiểm tra sẽ từ 10 - 20 câu hỏi, có thể bao gồm cả tự luận và trắc nghiệm tùy vào nội dung và môn học và thường yêu cầu học sinh hoàn thành trong thời lượng 45 phút

  • Hệ thống bài tập đa dạng về hình thức thể hiện, thuận tiện về thao tác, đón đầu những thay đổi trong việc kiểm tra, đánh giá theo chương trình GDPT mới 

Chương trình HỌC GIỎI TIỂU HỌC giúp các con cân đối giữa các nội dung Học và Hành; đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đặc điểm từng lứa tuổi. Thông qua video, học sinh được hiểu về phương pháp học lần 1, thông qua hệ thống bài thực hành học sinh được vận dụng phương pháp vào thực tiễn học tập một cách có ý thức qua mỗi lần luyện từ đó hình thành kĩ năng.