Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng là một trong những bài giảng nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Trong bài viết ngày hôm nay Hocmai.vn Tiểu học sẽ mang đến tới ba mẹ và các con những bài tập thú vị nằm trong chuyên đề này.

BÀI TẬP ÔN TẬP

Bài 1: 

a) Kể tên các điểm trong hình vẽ.

b) Kể tên các đoạn thẳng trong hình vẽ.

Phương pháp giải:

a) Điểm thường được kí hiệu bằng dấu chấm và tên điểm được viết bằng chữ in hoa.

b) Đoạn thẳng là đoạn nối hai điểm lại với nhau. Tên đoạn thẳng được viết bằng chữ in hoa.

Lời giải chi tiết:

a) Các điểm có trong hình vẽ là điểm A, điểm B, điểm C, điểm D, điểm H, điểm G.

b) Các đoạn thẳng có trong hình vẽ là AB, CD.

Bài 2:  Kể tên các đoạn thẳng trong mỗi hình vẽ sau:

Phương pháp giải:

Quan sát kĩ hình vẽ rồi kể tên các đoạn thẳng có trong mỗi hình.

Đoạn thẳng là đoạn nối hai điểm lại với nhau. Tên đoạn thẳng được viết bằng chữ in hoa.

Lời giải chi tiết:

a) Các đoạn thẳng có trong hình vẽ là NM, MP, NP.

b) Các đoạn thẳng có trong hình vẽ là AB, BC, DC.

Bài 3: Tìm số thích hợp.

Dùng thước đo độ dài đoạn thẳng (theo mẫu).

 

 Đoạn thẳng AB dài 5 cm.

Đoạn thẳng MN dài   cm.

Đoạn thẳng PQ dài  cm.

Phương pháp giải:

Cách đo độ dài của một đoạn thẳng: Đặt thước kẻ dọc theo đoạn thẳng, một đầu của đoạn thẳng trùng với vạch số 0 ghi trên thước, đầu kia trùng với vạch số mấy ghi trên thước thì đó chính là số đo độ dài của đoạn thẳng cần đo.

Lời giải chi tiết:

b) Đoạn thẳng MN dài 7 cm.

  Đoạn thẳng PQ dài 9 cm.

Bài 4:   Tìm một đường thẳng, một đường cong và ba cây thẳng hàng có trong hình dưới đây. 

Phương pháp giải:

Quan sát kĩ hình vẽ và xem lại hình dạng của đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng để tìm một đường thẳng, một đường cong và ba cây thẳng hàng có trong hình vẽ đã cho.

Lời giải chi tiết:


Trên đây là một số dạng bài tập cơ bản thuộc chuyên đề "Điểm, đường thẳng, đường cong" do Hocmai.vn Tiểu học tổng hợp. Để giúp con có thể học tốt ngay từ đầu năm học, ba mẹ có thể đăng ký cho con khóa HỌC GIỎI của Hocmai.vn Tiểu học. Khóa học được xây dựng bám sát khung nội dung chương trình sách giáo khoa mà con học trên lớp giúp ba mẹ và con dễ dàng sắp xếp và theo dõi quá trình học phù hợp.

Bên cạnh chương trình học cơ bản, khóa học HỌC GIỎI còn bao gồm các chương trình nâng cao giúp con bồi dưỡng khả năng toán học, tiếng việt và tiếng anh bứt phá điểm số ngay từ năm học.