Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 bao gồm các bài tập cộng trừ trong phạm vi 20 được Hocmai.vn Tiểu học tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Mời ba mẹ và các em học sinh tham khảo, rèn luyện để củng cố cho các bài thi trong chương trình lớp 2.

Bài 1: Điền số thích hợp và ô trống

a)

Số hạng

5

7


3

15


Số hạng

9


6

8Tổng


16

20


15

0
b)

Số bị trừ

12

14

1110

Số trừ

9

7


6

0


Hiệu0

8

13

10

Bài 2: Điền số thích hợp vào bảng (theo mẫu)


11

12

13

14

15

16

17

- 7

4+ 8

12Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

9 + … = 13

… - 13 = 0

6 + … = 15

…. + ….. + 12 = 13

… - 17 = 3

…. + 13 = 20

…. + …. = 0

16 - …. - …. = 15

Bài 4: Tìm X

a) X + 12 = 12 + 6 b) 14 – X = 14 – 2

………………………… ………………………….

………………………… …………………………

………………………… …………………………

c) 10 + X < 12 d) X – 8 < 3

……………………….. ………………………….

………………………. …………………………

Bài 5: Điền dấu < ; > ; = vào chỗ chấm

a) 13 – 9 ….. 4

d) 11 – 6 …. 11 – 8

b) 5 + 7 …. 13

e) 13 + 4 … 12 + 4

c) 6 + 8 …. 20 – 5

g) 17 – 10 … 19 -10.

Bài 6: Tìm X

a) X < 12 – 9: ……………………………………………………………………………

b) X + 13 < 13 + 3: ……………………………………………………………………

c) 12 – 7 < X < 12 – 4: …………………………………………………………………

Bài 7: Em hãy viết 12 thành tổng của các số hạng bằng nhau:

…………………………………………………………………………………………..

Tìm một số có hai chữ số và một số có một chữ số sao cho tổng của hai số đó bằng 10

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Bài 8: Tìm một số có hai chữ số và một số có một chữ số sao cho hiệu của hai số đó bằng 1

…………………………………………….……………………………………

…………………………………………………..………………………………………

Bài 9:

a) Tổng lớn nhất của hai số có một chữ số là bao nhiêu? ………………………

b) Tổng bé nhất của số có một chữ số và số có hai chữ số là bao nhiêu? ……………….

Bài 10:

a) Hiệu lớn nhất của hai số có hai chữ số là bao nhiêu? ………………………

b) Hiệu bé nhất của số có hai chữ số và số có một chữ số là bao nhiêu? ……………….

Hy vọng bài viết vừa rồi đã mang đến tới ba mẹ và các con nhiều bài tập hữu ích giúp các con ôn tập môn Toán hiệu quả tại nhà. Để có thể học thêm nhiều bài giảng hấp dẫn khác từ chương trình toán lớp 2 ba mẹ đừng quên tải app HOCMAI Tiểu học nhé!